• Çıralı Sahil
  • Çıralı Kuşbakışı
  • Çıralı Çıralı Gündoğumu
  • Çıralı Sahil
  • Çıralı Yanartaş Khimaira

Deniz Kaplumbağası, Caretta Caretta

Denizlerde yaşar. Yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmaz. Sırt tarafı kırmızımsı kahverengi alt tarafı ise beyazımsı açık sarı renklidir.

Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek biçimi almıştır ve dış kenarlarında en fazla 2 tırnak bulunur.

Oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalabilir. Yumurtalarını gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler. Bir defasında 100 yumurta bırakabilir (162'ye kadar tespit edilmiştir).

Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece vakti yumurtadan çıkarak denize giderler.

Akdeniz sahillerine yayılmıştır. En önemli yumurtlama bölgeleri Belek,Çıralı, Anamur, Köyceğiz, Dalyan sahilleridir. Kabuk boyları 1 metre kadar büyüyebilir. Balıklar, kabuklular ve su canlıları (özellikle deniz anaları) ile beslenir.

Yaklaşık 105 milyon yıldır yeryüzünde olduklarını düşünülmektedir. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi sayesinde bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altındadır.

Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası www.cirali.gen.tr

Posted by Çıralı - Cirali.gen.tr on 29 Nisan 2015 Çarşamba

Çıralı'daki Üreme Ve Koruma Faaliyetleri

3,2 km uzunluğundaki Çıralı Kumsalı'nın genişliği 50-100 m arasında değişmektedir. Kıyıdan başlayarak yumuşak bir eğimle yükselen Çıralı Kumsalı güneyde Olimpos, kuzeydeyse kayalık Karaburun 'la sınırlanmıştır.

Kumsal aynı zamanda denizkaplumbağaları için Akdeniz 'de önemli bir üreme alanıdır. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği 1994 yılından beri bu bölgede denizkaplumbağalarına yönelik izleme ve koruma çalışmaları yürütmektedir.

Bu çalışmalar süresince Çıralı Kumsalı 'nda belirlenmiş olan tüm çıkışlar Caretta Caretta 'ya aittir. Alan çalışması kumsalın gece ve sabah olmak üzere, günde iki kez kontrol edilerek verilerin kaydedilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Gece gözlemleri 23:00-03:00, sabah gözlemleriyse 05:30-09:00 arasında yapılır.

Gece yapılan gözlemlerde ergin dişi birey ve yuva kayıtları alınmakta, sabah yapılan gözlemlerdeyse, yavru çıkışı ve yuva kontrolüne ait veriler kaydedilmektedir.

Türkiye'de Kıyı Yönetimi ve Turizm Projesi kapsamında sistemli olarak devam eden yöre halkı ve ziyaretçilere yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları olumlu sonuçlar vermiştir.

Özellikle üreme dönemi boyunca kumsala araç girişinin engellenmesi için Ulupınar Muhtarlığı 'yla birlikte kıyının belirli bölgelerinde otoparklar oluşturularak bu konuda önemli yol alınmıştır.

Çalışmanın başlarında karşılaşılan zorluklar yavaş yavaş aşılmış ve belirli bir başarı elde edilmiştir. Tüm kıyıya bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar konulmuş, sezon öncesi tüm pansiyon ve işletmelere kumsalda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirici doküman ve posterler düzenli olarak yerleştirilmiştir.

Kumsaldaki lokantaların sahip ve işletmecileriyle konuşularak şezlong ve şemsiyelerin düzenlenmesi ve ışıkların perdelenmesi sağlanmıştır. Gece gözlemleri sırasında kumsalda karşılaşılan ve denizkaplumbağalarının ürkmesine neden olacak şekilde gürültü yapan, ışık kullanan insanlara çalışma hakkında bilgi verilerek, rahatsız edici davranışları engellenmiştir.

Çıralı İlköğretim Okulu'nda köy çocuklarına düzenli olarak verilen Çevre Eğitimi derslerinde denizkaplumbağaları hakkında bilgi verilmiş ve çocukların da gönüllülerle alan çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır.

Çıralı Kumsalı 'nda yürütülen denizkaplumbağası popülasyon belirleme ve koruma çalışmaları 1998 yılından beri BTCV (British Trust for Conservation Volunteers) ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Bu çalışmalar bir izleme programı çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir. Çıralı, koruduğu doğal değerleriyle, Antalya bölgesinde, artan turizm yatırımlarının etkisiyle yok olan diğer denizkaplumbağası üreme alanları için alternatif olma özelliği taşımaktadır.

Çıralı sahilinde koruma altına alınan caretta carettaları gözlemlemek için Nisan - Temmuz aylar arasında gece ve sabaha yakın saatlerde gözlemleyebilirsiniz. Caretta carettaların yumurtlama tarihleri sonrasında 60 günlük kuluçka döneminden sonra yavrular yumurtadan çıkar.