• Çıralı Sahil
  • Çıralı Kuşbakışı
  • Çıralı Çıralı Gündoğumu
  • Çıralı Sahil
  • Çıralı Yanartaş Khimaira

Alarahan, Alanya'nın 37 kilometre batısındaki Alara Kalesi'ne 800 metre uzakta bir düzlükte ve Alara Çayı kıyısındadır.

1231 yılında yapılan han, günümüzde onarılmış restoran ve alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. Kervansaray'ın nöbetçi kulübesi günümüzde de özelliğini korumaktadır. Kervansarayın ikinci kapısı, yolcuların kalacağı mekanlara açılır. Uzun bir koridorun iki yanında odacıklar bulunur. Kervansarayın içinde çeşme, mescit ve hamam vardır.

Alarahan'a giriş ücretsizdir. Handaki restoranın yanı sıra Alara Çayı'nın kenarındaki küçük kır lokantalarında da yemek yenilebilir ve servis yapılıncaya kadar çayda yüzülebilir.

Alarahan kalesi Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1232 tarihinde yaptırılmış. Bu bölge ipek yolu üzerinde yer almaktadır. 120 basamaklı zifiri karanlık bir dehlizden kalenin içine giriliyor.

Alarahan kalesi yanınında kervanları korumak amacıyla yapılan "Han" kaleye 800 mt. uzaklıkta "Alara çayının" kenarına yapılmış. Büyüklüğü yaklaşık 2000 metrekare civarındadır.

Alaaddin Keykubat, Alanya`daki kitabelerde kendisini "Kara ve iki denizin sultanı, Arap ve Acem ülkesinin sahibi" olarak nitelerken, Alarahan`daki kitabesinde "Rum, Şam, Ermeni ve Frenk memleketlerinin fatihi" ünvanını da almıştır. Alarahan ipek yolu önemini kaybedince derviş barınağı olarak kullanılmıştır.